wet AVG

privacy verklaring Pumps & Plaatjes | april 2018

Inleiding
Om producten en diensten te kunnen leveren verwerkt Pumps & Plaatjes persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG), alsmede op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving.
De AVG schrijft voor dat Pumps & Plaatjes inzicht geeft in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten die betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen.
Pumps & Plaatjes zal het privacybeleid van tijd tot tijd evalueren, om te controleren of dit beleid nog wel actueel is.

Verantwoordelijken
De Verantwoordelijken voor de verwerking van persoonsgegevens zijn:
Leonie Voets & Silvia Verhoosel van Pumps & Plaatjes
Heer Dickbierweg 8, 5731 CM Mierlo
www.pumpsenplaatjes.nl
pumpsenplaatjes@gmail.com

Zorgvuldige omgang met uw gegevens
Wij gaan zo zorgvuldig mogelijk met al uw gegevens om. Ook de gegevens van uw relaties behandelen wij met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Inventaris
De volgende gegevens slaan wij op: Voor- en achternaam; leeftijd; adres; postcode; woonplaats; telefoonnummers (mobiel en vast), email adres(sen); websites en onze email wisseling. Ook de sociale media accounts en pagina’s willen we nog wel eens op slaan.

Grondslagen en doelstellingen
De grondslagen waarop wij deze gegevens opslaan zijn die van ‘uitvoering van een overeenkomst’ en van ‘Gerechtvaardigd Belang’. Uw gegevens worden opgeslagen voor twee doelstellingen: het uitwerken van het interview, en het laten zien van ons werk (via Direct marketing en Social Media Marketing).

Gevoelige informatie
In principe slaan wij geen gevoelige informatie op. Dat is niet de aard van onze bedrijfsvoering. Dus informatie over huidskleur, geloof, seksuele geaardheid, medische problematiek, etc. komen in onze gegevens niet voor.

Vertrouwelijkheid
Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Ze worden niet aan derden ter hand gesteld.

Opslag, bescherming en duur
Uw gegevens worden opgeslagen in onze administratie; in ons email programma, onze kalender en in ons nieuwsbrief programma. De beveiliging van onze gegevens is basaal. De genoemde programma’s zijn beschermd met een password/username en ons netwerk wordt beschermd door een firewall. Onze website is beveiligd tegen inbreuk en hacking. Onze telefoons synchroniseren met deze gegevens. Ook deze is beschermd met een code.
Ieder jaar schonen wij onze gegevens op.

Onderaan deze pagina vindt u links naar de Verwerkersovereenkomsten met de partijen wiens diensten wij gebruiken.

Aansprakelijkheid
Wij, noch Pumps & Plaatjes, kunnen aansprakelijk worden gesteld voor schade die u ondervindt door gebruik van uw gegevens dat plaatsvind zonder onze toestemming.

Toestemming
Wij maken geen gebruik van een contactformulier op de website. Iedereen die contact met ons opneemt via mail, facebook, linkedin o.i.d. en/of die met ons een samenwerking aangaat, geeft aan dat wij zijn / haar gegevens mag opslaan op de manier zoals hierboven aangegeven, en voor de doelstellingen zoals hierboven aangegeven.

Portretrecht
Iedereen die mee of samenwerkt met Pumps & Plaatjes heeft vooraf toestemming gegeven voor het gebruik van de portretten. Voor zover wij de wet nu begrijpen valt het recht rond iemands’ portret onder het portretrecht, en niet de nieuwe wet op de privacy. Dat betekent dat er in dit opzicht niets verandert.

Inzage
U heeft te allen tijde het recht om de gegevens op te vragen die wij van u hebben opgeslagen, voor zover ze onder de wet AVG vallen. U krijgt binnen vier weken reactie.

Klachten
Mocht u problemen hebben met de gegevens die wij van u heb opgeslagen, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verwerkersovereenkomsten en Privacy verklaringen
• De fotografie voor Pumps & Plaatjes wordt verzorgd door Leonie Voets van Imaging People. Hier een link naar haar privacy verklaring.
• De data van Imaging People wordt dagelijks gebackuped door ICTeam. Hier een link naar hun verwerkersovereenkomst.
• De interviews voor Pumps & Plaatjes worden verzorgd voor Silvia Verhoosel van Uitdrukkelijk! Een link naar haar privacy verklaring volgt nog.
• Onze nieuwsbrieven worden verzonden vanuit Mailchimp. Hier een link naar hun Privacy Policy.
• Om onderling informatie uit te kunnen wisselen maken wij gebruiken van Google Drive. Hier een link naar hun privacybeleid
* Ons mail account is een gmail account. Hier een link naar het privacybeleid van Google Mail

Deze privacy verklaring zullen we de komende tijd aanvullen met alle relevante informatie die nodig is om te kunnen voldoen aan de nieuwe wet AVG. Mocht u zelf nog vragen hebben of vinden dat er iets ontbreekt dan horen wij dat graag.

Silvia Verhoosel & Leonie Voets
pumpsenplaatjes@gmail.com

Share